Info bestelling - De verenigde vogelvrienden Ieper

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Info bestelling

2024 Ringen

Ringbestelling 2024 bij “DE VERENIGDE VOGELVRIENDEN IEPER”
 
Ringen kunnen enkel besteld worden op de algemene vergadering van de club, schriftelijk, of per mail (niet telefonisch) bij de ringverantwoordelijke:
Luc Minnekeer Oostkaai 68 - 8904 Ieper-Boezinge. 

Opgelet: Ringen van Europese vogels kunnen niet per email besteld worden.
Het bestelformulier moet door de aanvrager wettelijk ondertekend worden.
Vermeld hierbij je naam, adres, bond, diameter en soort ring, alsook je stamnummer.

Bestellingen worden pas uitgevoerd:
1.    Na schriftelijke ontvangst “bestelformulier ringen”.
2.    Na betaling van het lidgeld VVI, op rekening nummer: BE09 8508 3016 1057, p/a Huysstraat 24, 8902 Zillebeke.
Vermeld je naam, adres en bond (AOB of KBOF) waarbij je wenst aan te sluiten a.u.b.
3.    Na betaling van het verschuldigd bedrag voor de ringen op:
Rekeningnummer: BE 56 7383 2921 4988, p/a Oostkaai 68, 8900 IEPER (BOEZINGE), met vermelding van naam en adres a.u.b.
(Dit is zowel voor AOB als voor KBOF).
Ringen kunnen besteld worden vanaf 10 stuks, en per veelvoud van 10.
Uw lidgeld is tijdig vereffenen a.u.b. ( VOOR 15/12).
Het lidgeld voor 2023 bedraagt bij KBOF 25,00 € en bij AOB 26,00 €.
Erelid bij de club = 12,00 €.
Lid bij AOB (= lid zonder boekje) = 14,00 €.
Jeugdleden (-18jaar) bij KBOF betalen slechts 19,00 €.
Rekeningnummer lidgelden: BE09 8508 3016 1057, p/a Huysstraat 24, 8902 Zillebeke.
 
De aanbevolen ringmaten KBOF zijn terug te vinden op site www.kbof.be, (onder ringen=> ringmaten), in het maandblad “De Witte Spreeuwen”, of op website van VVI (www.vvi-ieper.be).
De aanbevolen ringmaten AOB zijn terug te vinden op de site www.aobbel.be, (onder ringen=> ringmaten), in het maandblad "De vogelwereld" van april of op website VVI (www.vvi-Ieper.be).
Leden KBOF die vroeg kweken (winterkweek exoten) moeten vóór 10 augustus hun bestelling schriftelijk doorgeven. (Enkel KBOF).
De verzendingskosten van deze gezamenlijke bestellingen worden door de club betaald.
Bij de KBOF worden 3 gezamenlijke bestellingen gedaan.
            Voor 10 augustus = levering vanaf 1 december.
            Voor 15 september = levering vanaf 1 januari.
            Voor 20 december = levering vanaf 1 februari.
Bij de AOB wordt slechts één gezamenlijke bestellingen gedaan.
            Voor 20 december = levering vanaf 1 februari. (enige gezamenlijke bestelling)
Indien men ringen wenst bij te bestellen buiten deze gezamenlijke bestellingen dan vallen, de verzendingskosten ten laste van de liefhebber. 
AOB = 11,00 €.
KBOF = 9,50 € per zending.
De levertijd van de ringen bedraagt ongeveer 8 weken, tenzij bij spoedbestellingen, maar de kosten voor deze bestelling kunnen aardig wat oplopen.
Afhalen van de bestelde ringen kan op elke ledenvergadering of bij ringverantwoordelijke mits vooraf een telefonische afspraak wordt gemaakt (tel: 057 20 38 26).
Indien er vragen zijn aarzel niet, contacteer de verantwoordelijke of één van onze bestuursleden, wij helpen U graag.

Inlichtingen bestelde ringen Info:
Ringverantwoordelijke Luc Minnekeer
Tel: 057/ 20 38 26 of luc.minnekeer@skynet.be
 Freddy Onraedt 
Tel: 0478/ 726 996 of freddy_onraedt@hotmail.com (freddy_onraedt@hotmail.com)


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ringen in 2023.
In totaal werden 9 600 ringen door de leden van "De Verenigde Vogelvrienden Ieper" besteld 
aan de diverse federaties, waarvoor dank.
KBOF 8630 ringen.
KAOB 970 ringen.
Met dank aan onze ringverantwoordelijke Luc en Cathy.
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu