Info bestelling - De verenigde vogelvrienden Ieper

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

2021 Ringen
Zitdag op 30 augustus 2020, in ons lokaal van 09u15 tot 11u15.
Ringbestelling 2021 bij “DE VERENIGDE VOGELVRIENDEN IEPER”
 
Ringen kunnen enkel besteld worden op de algemene vergadering van de club, schriftelijk, of per mail (niet telefonisch) bij de ringverantwoordelijke:
Luc Minnekeer Oostkaai 68 - 8904 Ieper-Boezinge. 
E-mail: luc.minnekeer@skynet.be

Opgelet: Ringen van Europese vogels kunnen niet per email besteld worden.
Het bestelformulier moet door de aanvrager wettelijk ondertekend worden.
Vermeld hierbij je naam, adres, bond, diameter en soort ring, alsook je stamnummer.
Bestellingen worden pas uitgevoerd:
1.    Na schriftelijke ontvangst “bestelformulier ringen”.
2.    Na betaling van het lidgeld VVI, op rekening nummer: BE09 8508 3016 1057, p/a Huysstraat 24, 8902 Zillebeke.
Vermeld je naam, adres en bond (AOB of KBOF) waarbij je wenst aan te sluiten a.u.b.
3.    Na betaling van het verschuldigd bedrag voor de ringen op:
Rekeningnummer: BE 56 7383 2921 4988, p/a Oostkaai 68, 8900 IEPER (BOEZINGE), met vermelding van naam en adres a.u.b.
(Dit is zowel voor AOB als voor KBOF).
 Voorlopig blijven de lidgelden voor 2021 ongewijzigd, mits goedkeuring op de diverse statutaire vergaderingen.
Uw lidgeld is tijdig vereffenen a.u.b. ( VOOR 15/12).
Het lidgeld voor 2021 bedraagt bij KBOF 24,00 € en bij AOB 26,00 €.
Erelid bij de club = 12,00 €.
Lid bij AOB (= lid zonder boekje) = 14,00 €.
Jeugdleden (-18jaar) bij KBOF betalen slechts 18,00 €.
Rekeningnummer lidgelden: BE09 8508 3016 1057, p/a Huysstraat 24, 8902 Zillebeke.
 
De aanbevolen ringmaten KBOF zijn terug te vinden op site www.kbof.be, (onder ringen=> ringmaten), in het maandblad “De Witte Spreeuwen”, of op website van VVI (www.vvi-ieper.be).
De aanbevolen ringmaten AOB zijn terug te vinden op de site www.aobbel.be, (onder ringen=> ringmaten), in het maandblad "De vogelwereld" van april of op website VVI (www.vvi-Ieper.be).
Leden KBOF die vroeg kweken (winterkweek exoten) moeten vóór 10 augustus hun bestelling schriftelijk doorgeven. (Enkel KBOF).
De verzendingskosten van deze gezamenlijke bestellingen worden door de club betaald.
Bij de KBOF worden 3 gezamenlijke bestellingen gedaan.
            Voor 10 augustus = levering vanaf 1 december.
            Voor 15 september = levering vanaf 1 januari.
            Voor 15 december = levering vanaf 1 februari.
Bij de AOB wordt slechts één gezamenlijke bestellingen gedaan.
            Voor 15 december = levering vanaf 1 februari. (enige gezamenlijke bestelling)
Indien men ringen wenst bij te bestellen buiten deze gezamenlijke bestellingen dan vallen, de verzendingskosten ten laste van de liefhebber. 
AOB = 11,00 €.
KBOF = 9,50 € per zending.

 Indien er vragen zijn aarzel niet, contacteer de verantwoordelijke of één van onze bestuursleden, wij helpen U graag.
 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu